Atatürk

Misyonumuz / Vizyonumuz

Misyonumuz / Vizyonumuz

MİSYONUMUZ

Sürdürülebilir su kültürü oluşturarak su yönetimi ve yönetişiminde yeni politikalar geliştirmek, atık suların ekolojik ve modern bir çalışma prensibi ile dönüşümünü gerçekleştiren, çevre ve insan sağlığına duyarlı, su kaynaklarını en iyi şekilde koruyan ve kurumsal gelişimde modern yönetim anlayışını benimseyen bir idare olmak.

VİZYONUMUZ
Çağdaş yönetim ilkeleri çerçevesinde ekosisteme duyarlı, bilgi ve teknoloji odaklı yenilikçi bir kurum olmak.