Atatürk

Yeni Abonelik İşlemleri

Yeni Abonelik İşlemleri

KONUT ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise;

1. 12.10.2004 tarihinden önce inşaatı tamamlanan binalarda ikamet edenlerin talep etmesi durumunda 12.10.2004 öncesine ait doğalgaz,telefon,elektrik sözleşmelerinden herhangi bir tanesi veya ilgili belediyesinden alınan ve bilgilerin doğruluğu belediyesince onaylanmış Emlak Vergisi Beyannamesinin tasdikli,imzalı sureti ve NVİ adres kayıt sisteminde kaydı olduğuna dair belge.
2. T.C.Kimlik numarası yer alan Kimlik Belgesi
3. Zorunlu Deprem Sigortası(DASK)
4. Kiracılar için Kira Sözleşmesi
5. Tapu Fotokopisi
6. Binanın Yerleşim Yeri Belgesi
7. Sayaç Seri Numarası


Binanızın yapım tarihi 12.10.2004- 26.07.2008 tarihleri arasında ise;

1. Yapı Ruhsatı
2. Kimlik Fotokopisi
3. Kiracılar için Kira Sözleşmesi
4. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)
5. Tapu Fotokopisi
6. Binanın Yerleşim Yeri Belgesi
7. Sayaç Seri Numarası ve Markası

 

Yapım tarihi 26.07.2008’den sonra olan binalarda;

1. Yapı İskan Belgesi (Yapı Kullanma İzni)
2. Kimlik Fotokopisi
3. Kiracılar için Kira Sözleşmesi
4. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)
5. Tapu Fotokopisi
6. Binanın Yerleşim Yeri Belgesi
7. Sayaç Seri Numarası ve Markası

 

 İŞYERİ ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise;

1. İlgili Belediye’den binanın yapım tarihine dair yazı veya Elektrik-Doğalgaz-Telefon Sözleşme evraklarından biri
2. Kimlik Fotokopisi
3. Vergi  Numarası
4. Tapu Fotokopisi
5. Binanın Yerleşim Yeri Belgesi
6. Sayaç Seri Numarası ve Markası
7. Şirket ise İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi
8. Kiracılar için Kira Sözleşmesi

 

 Binanızın yapım tarihi 12.10.2004- 26.07.2008 tarihleri arasında ise;

1. Yapı Ruhsatı
2. Kimlik Fotokopisi
3. Vergi Numarası
4. Tapu Fotokopisi
5. Binanın Yerleşim Yeri Belgesi
6. Sayaç Seri Numarası ve Markası
7. Şirket ise İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi
8. Kiracılar için Kira Sözleşmesi

 

 Yapım tarihi 26.07.2008’den sonra olan binalarda;

1. Yapı İskan Belgesi (Yapı Kullanma İzni)
2. Kimlik Fotokopisi
3. Vergi Numarası
4. Tapu Fotokopisi
5. Binanın Yerleşim Yeri Belgesi
6. Sayaç Seri Numarası ve Markası
7. Şirket ise İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi
8. Kiracılar için Kira Sözleşmesi
                   
Önemli Not:
-İmar Kanunu’nun 31.maddesine göre 26.07.2008 tarihinden sonra inşa edilen yapılar için iskân belgesi (kullanma izin belgesi) gerekmektedir. Bu tarihten sonra inşa edilen ancak İskân belgesi bulunmayan yapılar için ancak tek sayaçtan şantiye suyu aboneliği yapılabilmektedir. İnşaatı tamamlanan ruhsatlı binalara yapı sahibi tarafından iskân başvurusunun yapıldığı ve binanın statik sisteminin oturmaya elverişli olduğuna dair ilgili Belediyesinden alınan resmi yazı ile ferdi abonelik başvurusunun yapılması halinde 3194 Sayılı İmar kanunun 30 uncu maddesine istinaden Yapı Kullanma İzin Belgesi alınıncaya kadar konut veya işyeri tarifesi üzerinden geçici ferdi abonelik uygulanması yapılır.
      

 İNŞAAT ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Yapı Ruhsatı Fotokopisi
2. Şirket ise İmza Sirküsü
3. Şirket Yetkilisinin Kimlik Fotokopisi
4. İnşaat su bedeli tahsilat makbuzu

 

RESMİ KURUMLAR ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. İlgili kurumdan Resmi yazı
2. İlgili kurumdan Yetki Belgesi
3. Yetkili kişinin Kimlik Fotokopisi
4. Sayaç Seri Numarası ve Markası