Atatürk

Abonelik Sözleşme İptali

Abonelik Sözleşme İptali

GEREKLİ BELGELER:

  1.  Abone, borçsuz olarak abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir.
  2.  Abonenin fesih bildirimini kağıt üzerinde VASKİ’ye yöneltmiş olması yeterlidir.
  3. VASKİ,abonenin fesih talebini,bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç yedi  (7) gün içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür.
  4. Aboneliğin belirlenen süreler içinde feshedilmediği durumlarda,bu sürelerin bitiminden itibaren mal veya hizmetten yararlanılmış olsa dahi aboneden herhangi bir bedel talep edemez.
  5. VASKİ,fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on beş (15) gün içinde güvence,depozito veya teminat adı altında ücret almışsa alınan ücretlerin güncel tutarlarını kesinti yapmaksızın iade etmekle yükümlüdür.
  6. Abonelik Sözleşme iptali e-Devlet ve Vaski Online İşlemler üzerinden giriş yaparak fesih işlemi başvurusu yapılmaktadır.